Der Artikel ist weiterhin als ^^OTHERCONDITION^^ verfügbar.
Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt.

Filistin Cephesi İhaneti

 Ebook
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I
ISBN-13:
9786050367676
Einband:
Ebook
Seiten:
0
Autor:
Özden Aydın
eBook Typ:
Adobe Digital Editions
Kopierschutz:
Digital Watermark [Social-DRM]
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Dü?man ?ngilizler, 19 Eylül 1918’de Nablus güneyinde bat?dan-do?uya do?ru 8, 7 ve 4. Ordular?n savunduklar? mevzilere kar?? büyük bir taarruz harekât? ba?latm??t?r. Dü?man ?ngiliz i?birlikçisi Kamal ve ekibinin ba??nda bulundu?u 7. Ordunun kabul edilemez bir ?ekilde yan?ndaki 8. ve 4. Ordulara haber vermeden ani bir surette kahpece, kalle?çe, sinsice ve gizlice geri çekilmesi, 8. ve 4. Ordular?n imhas?na sebep olmu?tur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çat??malarda; Mare?al Liman Von Sanders’in Y?ld?r?m Ordular Grubu bozguna u?ram??, Cevat Pa?an?n 8. Ordusuyla kurulu?undaki Albay Refet (Bele)’in 22.Kolordusu imha olmu?, Kamal'?n 7.Ordusuyla kurulu?undaki Ali Fuat Pa?an?n (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay Ismet (Inönü)’in 3.Kolordusu a??r zayiat vermi?tir.Osmanl?'y? içten y?karak Siyonist darbe ile TC'ni kuran gizli Yahudi ?abatayc? Kamal ve ekibi Türk ve ?slam Alemi'ni tarihin en kahpe ve kalle? ihanetini gerçekle?tirerek mahvetmi?lerdir.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.