Der Artikel ist weiterhin als ^^OTHERCONDITION^^ verfügbar.
Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt.

Kalbe Meydan Okuma

Koruyucu Kalp Kristali Kitabı 2
 Ebook
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I
ISBN-13:
9788873042358
Einband:
Ebook
Seiten:
0
Autor:
Amy Blankenship
eBook Typ:
Adobe Digital Editions
Kopierschutz:
NO DRM
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Bin y?ldan daha uzak bir gelecekte do?mu? genç bir k?z, yan?nda oray? ihya veya yok edebilecek, Koruyucu Kalp Kristali diye bilinen bir ?ey ta??yarak yanl??l?kla sava??n vurdu?u bir topra??n gizemine ad?m at?yor. Be? karde? ona yakla??p koruyucular? olurken iyi ve kötünün aras?ndaki sava?, kalplerin sava??na dönü?üyor.?imdi kristal parçalanm?? ve dü?man yakla??yor, bekleyecekleri son ?ey onlar? birbirleriyle kar?? kar??ya getirecek bir büyü. Öfkeler yükselip s?rlar saklan?rken, k?skançl?k güçlü karde?ler aras?nda tehlikeli bir oyuna dönü?üyor. Sahip olma tak?nt? haline geldi?inde karde?ler dü?man?n hepsinin korumaya çal??t??? ki?iyi elde etmesini engelleyebilecek mi?PUBLISHER: TEKTIME

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.